Vormselvoorbereidingen

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en we gaan starten met de vormselvoorbereidingen. Informatie over deze voorbereidingen staan in de brief in de bijlage.

Mocht er op een of andere reden uw kind niet zijn benaderd dan kunt u contact opnemen met Leonie van Ittersum vormsel.amstel.westeinder@gmail.com

Eerste informatie avond is op vrijdag 1 okt om 19.30 uur in de Burght te Uithoorn

Corona versoepelingen-update

Beste parochianen,

We zijn blij dat wij in onze kerk ook versoepelingen kunnen doorvoeren en minder Corona maatregelen hoeven te nemen.

De Bisschoppen hebben vandaag (dinsdag 21 september)  besluiten genomen over deze versoepelingen.

Voor onze parochie betekent dit het volgende:

 • Het is NIET langer nodig om vooraf te reserveren voor een viering
 • De 1,5 meter afstand is niet langer verplicht en dus kunnen meer bezoekers naar de kerk komen
 • Vorig jaar hebben wij een aantal kerkbanken uit de kerk gehaald om het afstand houden mogelijk te maken. We zullen deze op dit moment nog niet direct terugplaatsen. Dat betekent dat we nog niet volledig op de oude capaciteit zitten
 • We vragen u bij bezoek aan de kerk wel zoveel mogelijk de bekende “Corona looproutes” aan te houden
 • Koren krijgen ook weer meer mogelijkheden en daarover zijn we in gesprek met het koor en onze dirigent
 • Meezingen door parochianen is ook weer mogelijk
 • We blijven de vieringen uitzenden via de livestream, deze blijft benaderbaar via de website zoals u gewend bent
 • U heeft geen Corona toegangsbewijs nodig voor een bezoek aan de kerk
 • Uiteraard blijven basis maatregelen van kracht (bij klachten blijft u thuis)

Meer details over de versoepelingen in de RK Kerken kunt u vinden op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam via de volgende link:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4789&t=Einde+anderhalve+meter-regel+per+25+september

De afgelopen 1,5 jaar waren voor ons allemaal heel bijzonder en we zijn dan ook heel erg blij dat er weer meer mogelijkheden zijn. We zien u dan ook heel graag weer (terug) in de kerk.

Parochieteam

ACTIVITEITEN VREDESWEEK 18 T/M 26 SEPTEMBER

De Oecumenische Ambassade van Vrede nodigt u van harte uit voor de activiteiten in de Vredesweek. De Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente werken samen voor een week vol vredesactiviteiten. De week vindt plaats van zaterdag 18 t/m zondag 26 september 2021. Het thema van dit jaar is “Inclusief samenleven”. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.  Gezien de coronamaatregelen dient u zich voor de activiteiten aan te melden Voor de viering op zondag is aanmelden verplicht bij Mieke Beunder. Meer informatie en aanmelding activiteiten bij Otto Zandvliet, activiteitenkarmelparochie@gmail.com, tel. 0682670246.

Versoepelingen corona protocol per 4 juli 2021

Beste medeparochianen,

Via deze bericht willen wij u een update geven omtrent de versoepelingen die ook in de kerken mogelijk worden. De bisschoppen hebben op 24 juni een nieuw corona protocol uitgegeven met een aantal concrete versoepelingen.

Als parochieteam hebben we kort overleg gehad over de mogelijkheden die dit geeft voor onze eigen kerkdiensten.

Wij hebben het volgende besloten, met ingang van het weekend van 4 juli a.s.:

 • Het maximum aantal bezoekers van 50 personen laten we los. De ruimte in de kerk (rekening houdend met 1,5 meter afstand houden) is nu bepalend. Voor ons betekent dat een capaciteit van ca 70 personen.
 • We vinden het moeilijk te voorspellen hoeveel mensen nu naar de kerk (willen) komen. We hebben daarom besloten om voorlopig (zeker de maand juli) te blijven werken met het reserveren vooraf. We zijn daaraan gewend en geeft ons net even wat meer grip op de hoeveelheid mensen die komen. Reserveren blijft natuurlijk mogelijk via de website en via de telefoon.
 • In elk geval is er wel een check aan de deur nodig, met name de vraag of kerkgangers klachtenvrij zijn. Heeft u klachten, kom dan niet naar de kerk.
 • Er komt ruimte voor maximaal 12 zangers op het koor, in een bepaalde opstelling en ook rekening houdend met 1,5 meter afstand. We hebben aan het koorbestuur en dirigent gevraagd om een plan te maken en welke mogelijkheden zij zien in de komende (vakantie)periode.
 • De mondkapjesplicht vervalt
 • Communie uitreiking blijft nog wel volgens de bestaande regels.
 • We blijven de vieringen via livestream uitzenden

We lijken weer langzaam terug te gaan naar het ‘oude normaal’. Mochten er de komende periode toch weer nieuwe maatregelen nodig zijn, dan zullen wij u hierover uiteraard nader informeren.

Parochieteam

Documentaire Titus Brandsma

In het licht van de verwachte heiligverklaring van Titus Brandsma zendt FryslânDOK een filmportret uit, dat Gryt van Duinen in 2008 van pater Titus maakte. Het is te zien op zaterdag 29 mei om 15:30 uur bij NPO2 (met herhaling op zondagmiddag 13.10 uur) en op zondag 30 mei bij Omrop Fryslân om 17:00 uur (met herhaling elk uur). De documentaire is Nederlands ondertiteld.

Op 27 mei werd in Rome bekend, dat de volgende belangrijke stap op weg naar de heiligverklaring van Titus Brandsma gezet is. De genezing van pater Michael Driscoll in Amerika die in november jl. door een commissie van medici aangemerkt was als een ‘niet wetenschappelijk verklaarbare genezing’, is op 25 mei door een commissie van theologen erkend als een wonder op voorspraak van Titus Brandsma.
Dat betekent dat nu alleen nog een commissie van kardinalen en bisschoppen (die gaan over heiligverklaringen) de zaak van Titus nog moet beoordelen, en dan kan het ter goedkeuring aan de paus worden voorgelegd. Het is dan aan de paus om een vergadering van kardinalen bijeen te roepen, waarin de heiligverklaring aangekondigd kan worden. We hebben nog niet gehoord wanneer die commissie bijeen gaat komen. We wachten dus maar weer geduldig af…

Activiteiten rond Karmel Boxmeer

Beste mensen,

Hoewel het coronavirus en de maatregelen in verband hiermee ons nog steeds helaas verhinderen elkaar in groter verband te ontmoeten bij vieringen, bezinningsbijeenkomsten, vormingsweken, Karmelkring, gasten ontvangen, ect.,- gebeuren er toch diverse activiteiten wél.
En intussen wordt achter de schermen al weer gedacht aan de tijd na corona …
Graag willen we u informeren over een bijzonder concert online – ‘Brabant 1653’, dat, zonder publiek, op vrijdag 26 februari is opgenomen in onze Basiliek, en vanavond – zondag 28 februari 20.00 uur – is mee te beleven en beluisteren via de livestream op www.hollandbaroque.com 
‘Brabant 1653’… Dit jaartal is niet toevallig, want 1653 is het stichtingsjaar van het Karmelklooster.
De zeer muzikale zusjes Judith en Tineke Steenbrink van Holland Baroque brengen met dit concert een muzikale ode aan het werk van Benedictus Buns, onze medebroeder zaliger gedachtenis, (1642-1716), die vele jaren leefde en werkte in ons klooster.
Hij was een begaafd componist en zijn bekendheid reikte veel verder dan Boxmeer, hij had een internationale reputatie.
Er is ook een CD uitgegeven ‘Brabant 1653’ welke o.a. composities van Benedictus Buns bevat.
Op de CD kunt u Brabantse barok beluisteren en ook gregoriaanse gezangen.
Holland Baroque, opgericht in 2006, is een eigenzinnig barokorkest dat op hun instrumenten durft te zingen, dansen, huilen en te lachen.
Dit alles vanuit traditie, vernieuwing, verrassing en een vleugje entertainment.
De CD-presentatie en het concert Brabant 1653 door Holland Baroque is vanaf 20.00 uur online te zien en beluisteren vanuit de Sint-Petrusbasiliek Boxmeer via de link op de website: www.hollandbaroque.com

Verder willen we u attent maken op ‘2021 – jaar van het Brabants Kloosterleven.’
Door de Provincie Noord-Brabant zijn we als Karmelklooster Boxmeer uitgenodigd te participeren in dit project. In dit kader worden allerlei activiteiten georganiseerd: jubilea van kloostergemeenschappen, ontmoetingen, publicaties, bijeenkomsten, aandacht voor diverse kloosterproducten en op 30 april a.s. wordt “Ons Kloosterpad” geopend.
‘Ons Kloosterpad’ is een wandelpad van 330 kilometer langs een vijftigtal (voormalige) kloosters in de provincie Noord-Brabant.
De tocht kan worden gelopen in 15 etappes. Karmelklooster Boxmeer zal deel gaan uitmaken van de 15 vertrek- en aankomst-kloosters, met rondom ook korte uitgestippelde wandelingen van 2,5 tot 12 km. De route maakt gebruik van het bestaande wandelknooppuntennetwerk. We zijn dankbaar dat de gemeente Boxmeer dit project mede ondersteunt.
Op de website www.brabantskloosterleven.nl en in komende persberichten vindt u uitgebreide informatie.
In de nieuwe uitgave van Parochiemagazine ‘Over Wegen’ zie www.onzelievevrouweparochie.nl ‘, kunt u bijdragen/columns  lezen van enkele van onze Karmelbewoners.

Met hartelijke groeten namens Karmel Boxmeer,
Minie Pasop, Bep de Vreede

Oecumenische viering 17 januari

Op zondag 17 januari is er geen viering in onze kerk, maar een oecumenische viering vanuit de Doopsgezinde kerk. In verband met de coronamaatregelen is het alleen mogelijk om de viering online te volgen.
Dit kan via; https://www.dgaalsmeer.nl/
Klik op Agenda 17 januari > Lees verder > Link YouTube kanaal.
of direct via het YouTube kanaal van de Doopsgezinde gemeente Aalsmeer;
https://www.youtube.com/channel/UCJweQrA3jw2mFagTsVFaKiQ

Overlijdensbericht broeder Ferdinand van der Heijden

Beste Parochianen,
Vanmorgen bereikte ons het bericht van overlijden van broeder Ferdinand. Hieronder een deel van de brief die wij ontvingen. In het komend Kontakt zal de gehele brief worden afgedrukt. Vanuit onze Parochie hebben wij een bloemengroet naar Zenderen gestuurd.
Laten wij bidden voor Ferdinand, een kaars opsteken voor hem en alle mooie gedachten aan hem als uitermate vriendelijk persoon in ons hart bewaren.
Namen het Parochieteam,
Lous Zandvliet.

Beste zusters en broeders, beste leden van de hele Karmelfamilie, beste familie van Ferdinand,
Vanmorgen is onze lieve medebroeder Ferdinand van der Heijden in ons klooster in Zenderen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Ferdinand is 78 jaar geworden.
In 1974 verhuisde Ferdinand naar onze communiteit van Aalsmeer. Hij zou er 38 jaar blijven wonen, tot 2012. Het provinciale bestuur had besloten van Aalsmeer het documentatie- en distributiecentrum te maken van onze liturgie. Ferdinand zou de spil worden in de organisatie van dit centrum. Die functie heeft hij met verve vervuld, tot 2002, toen de provincie-liturgie op een andere wijze werd georganiseerd. Ondertussen was Ferdinand in 1981 lid van de stuurgroep geworden en kon hij in 1982 ook zijn geliefde functie van portier weer opnemen. Dat laatste maakte dat de tijd dat hij in Aalsmeer woonde en werkte achteraf – naar eigen zeggen – de mooiste tijd werd van zijn leven. Ferdinand leerde er heel veel mensen kennen. Hij was er echt geliefd: de parochianen van Aalsmeer kregen een grote waardering voor de vriendelijkheid en zorgzaamheid die Ferdinand uitstraalde. Hij hield er ook na zijn vertrek uit Aalsmeer enkele hechte en trouwe vriendschappen aan over.
Wij nemen afscheid van een geliefde medebroeder. Wij zouden jullie graag allemaal uitnodigen voor de afscheidsviering. Helaas is dat vanwege het Corona-virus niet mogelijk. Ferdinand zal op dinsdag 14 april om 11.00 uur vanuit een kleine kring worden begraven. Als de tijden weer normaal zijn, hopen we jullie uit te kunnen nodigen voor een afscheidsviering in Zenderen. Het afscheid van dinsdag is wel via live-streaming te volgen via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie/events/live

Ben Wolbers O.Carm. Boxmeer, 9 april, 2020.
co-provinciaal

Correspondentieadres:
Karmelgemeenschap Zenderen
Hertmerweg 46
7625 RH Zenderen

Update maatregelen i.v.m. coronavirus: geen vieringen op locatie.

In het Kontakt van april 2020 leest u dat we de kerk in de Goede Week wat ruimer wilden opstellen voor individueel bezoek, het ophalen van palmtakjes, het brengen van levensmiddelen, het opsteken van kaarsjes.
Dit gaat allemaal niet door.
Op het moment dat dit Kontakt gedrukt werd, kwamen er meer maatregelen vanuit de overheid; allemaal ten bate van een ieders gezondheid.
Daarom vervallen alle bovenstaande activiteiten en gaan we het een jaar langer doen met onze palmtakken, bidden en vieren we thuis en doen we een beroep op de PCI voor het ondersteunen van de Voedselbank en daklozenopvang. Dat we dit samen kunnen, daar zijn we van overtuigd.
Er zullen vooralsnog geen vieringen in de kerk zijn.
De Theresiakapel houden we wel zoveel mogelijk open voor individueel bezoek en het opsteken van een kaars.

Update Vieren op zondag

Hieronder vindt u de thema’s en de lezingen van de betreffende zondagen.

Via https://1drv.ms/v/s!Asy685LDtrGP5D_sMQdVdLGaey7N?e=x9l84Y een online opgenomen overweging en boodschap van pastoor Marco voor de 4de zondag van de Veertigdagentijd.
Via https://1drv.ms/v/s!Asy685LDtrGP5D_sMQdVdLGaey7N?e=x9l84Y een online opgenomen overweging en boodschap van pastoor Marco voor de 5de zondag van de Veertigdagentijd.

Pastoor Marco heeft kleine handleiding ontworpen om mensen te helpen om een huisgebedsviering in de Paasnacht te houden. Zie hiervoor https://www.rkkerkaalsmeer.nl/huisgebedsviering-in-de-paasnacht/

Via ATV Amstelveen een zondagse viering, opgenomen in een van de RK kerken in de regio RK Amstelland; tv zender lokale televisie: Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806
Via KRO-NCRV; de zondagse viering op de tv op NPO2.

Palmzondag 5 april
Thema: Bron van Verwachting
1ste lezing: Jesaja 50, 4-7
2de lezing: Fillipenzen 2, 6-11
Evangelie: Matteüs 26, 14-27, 66

Witte Donderdag 9 april
Thema: Bron van Verbondenheid
1ste lezing: Exodus 12, 1-8, 11-14
2e lezing: 1 Korinthiërs 11, 23-26
Evangelie: Johannes 13, 1-15

Goede Vrijdag 10 april
Thema: Bron van Droefenis
1ste lezing: Jesaja 52, 13-53, 12
2e lezing: Hebreeën 4, 14-16; 5, 7-9
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42
Opname vanuit Doopsgezinde kerk (www.dgaalsmeer.nl, linksonder, bij het kopje Preken)

Paaswake 11 april
Thema: Bron van Leven
Genesis 1, 1-2, 2
Exodus 14, 15-15, 1
Jesaja 55, 1-11
Romeinen 6, 3-11
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42

Eerste Paasdag 12 april
Thema: Bron van Leven
1ste lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43
2de lezing: Kolossenzen 3, 1-4 of Korinthiërs 5, 6b-8
Evangelie: Johannes 20, 1-9

Zondag 19 april
1ste lezing: Handelingen 2, 14. 22-32
2e lezing: 1 Petrus 1, 3-9
Evangelie: Johannes 0, 19-31

Zondag 26 april
1ste lezing Handelingen 2, 14, 22-32
2e lezing: Petrus 1, 17-21
Evangelie: Lucas 24, 13-35