Vormsel

Het Vormselproject is een regionaal project. Jongeren worden hier rond oktober voor uitgenodigd door de pastor en de werkgroep;

eerst voor een kennismakingsavond en vervolgens voor de voorbereidingsavonden.

Samen wordt afgesproken wanneer het Vormsel plaatsvindt.