Werkgroepen

De parochiegemeenschap telt rond de 250 vrijwilligers en vrijwilligsters.

Deze vrijwilligers behoren tot één of meerdere werkgroepen, die deel uitmaken van één van de vier werkvelden in de parochie:

  • Diaconie: dienstbaar zijn aan de ander, dat wil zeggen zorg hebben voor de mens dichtbij en ver weg, binnen en buiten de parochie, hier en in de derde wereld.
  • Catechese: leren geloven door daarover met elkaar in gesprek te zijn en ons daarin te laten begeleiden.
  • Liturgie: vieren van ons geloof in al haar schakeringen, waarin we vieren dat God met ons wil optrekken.
  • Parochieopbouw: voorwaarden scheppen om als parochie te kunnen functioneren; dus zorgen voor financiële middelen en gebouwen, voeren van administratie, etc.

Binnen deze werkvelden zijn de vrijwilligers actief. Zij dragen en ondersteunen het beleid, nemen taken voor hun rekening en zijn veelal geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van die taken.

Kerk-zijn met elkaar is een kerk van mensen zijn, waarbij eigen specialisatie en deskundigheid welkom zijn. Meer dan ooit draagt een parochie in deze tijd immers een eigen verantwoordelijkheid en voert een eigen beleid, dat in samenwerking met de pastores moet worden waar gemaakt.

Voor elk van de genoemde werkvelden bestaat een Beraad waarin vertegenwoordigers van de werkgroepen overleggen over  te verrichten werkzaamheden. Daarnaast is er ook een Wijkberaad Rijsenhout gericht op de lokale situatie aldaar.

Elk der Beraden is door één persoon in het Parochiebestuur vertegenwoordigd. Het Parochiebestuur stuurt het geheel aan, uitgaande van beleidsdoelstellingen en is eindverantwoordelijk.