Eerste communie

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering van de kinderen uit groep 4 starten meestal in september/oktober. In deze periode worden de scholen benaderd om  kinderen en ouders te wijzen op de mogelijkheid de Eerste Communie te doen. Zij kunnen zich dan hiervoor aanmelden. De voorbereiding op de Eerste Communie is overigens geen taak meer van de scholen, maar wordt verzorgd door de Werkgroep Eerste Communie van de Karmelparochie.

Voor sommige ouders is het vanzelfsprekend dat hun kind aan de Eerste Communie deelneemt: zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijke leven, waar zij zelf ook aan deelnemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet voorbij laten gaan. De parochie biedt een voorbereidingsproject aan, dat zich richt op zowel het kind als de ouders. Op deze manier worden de kinderen op speelse wijze vertrouwd gemaakt met diverse zaken rondom de Eerste Communie. Ook de ouders komen in een aantal bijeenkomsten bijeen om zich voor te bereiden op de Eerste Communie van hun kind.

De voorbereiding van de kinderen (en ouders) is geconcentreerd in de maanden januari t/m mei. In januari vindt de eerste informatieavond plaats voor de ouders van de communicanten. Het programma voor de kinderen bestaat o.a. uit een aantal kindermiddagen; onder leiding van leden van de werkgroep en een gastouder werken de kinderen dan in hun werkmap. In deze map komen thema‚Äôs als: Je komt ergens vandaan en je hoort ergens bijBiddenGodIn de kerk en Samen aan tafel aan bod. Pastoor Marco Cavagnaro komt diverse keren om verhalen te vertellen, uitleg te geven over het geloof en vragen te beantwoorden waarmee de kinderen komen.

Tijdens het voorbereidingstraject vinden verschillende gezinsvieringen plaats. In februari is meestal de kennismakingsviering, waarin de communicanten zich op een speelse manier voorstellen. Na een van de gezinsvieringen is er een speurtocht door de kerk. Ook gaan de kinderen zelf broodbakken bij de bakker, waarna tijdens een gezamenlijke broodmaaltijd met alle ouders dit brood wordt gegeten. Ook doen de kinderen klusjes om geld te verdienen voor de Stichting Derde Wereld Hulp, voor de straatkinderen in India.

De voorbereiding op de Eerste Communie is niet alleen een aangelegenheid voor uw kind en de kerk. U, als ouder heeft hierin misschien wel de belangrijkste rol. U bent het immers die uw kind de Eerste Heilige Communie wilt laten doen. Ook komt het voor dat een kind zijn of haar Eerste Communie wil doen, maar nog niet is gedoopt. In overleg met de pastor kan dit alsnog plaatsvinden voor de Communieviering.

U zult uw kind begeleiden op weg naar de Eerste Communie, hem of haar mee laten doen aan de kindermiddagen en de voorbereidende vieringen. Ook het praten over de onderwerpen die aan bod komen hoort hier bij, evenals het helpen bij de opdrachten uit de werkmap. Daarom is ook een aantal ouderavonden in de voorbereiding opgenomen. Middels deze ouderavonden bereidt u zich, samen met de andere ouders, voor op de Eerste Communie van uw kind.

Op deze ouderavonden wordt dieper ingegaan op onderwerpen als bidden, wat is eucharistie, enz. Natuurlijk krijgt u informatie over de kindermiddagen en de Communieviering. Ook wordt u gevraagd zich aan te melden voor diverse activiteiten, zoals het begeleiden van een kindermiddag, meegaan naar de bakker of bv. het versieren van de kerk voor de Communieviering.

Naast het informatieve karakter van de ouderavonden, heeft de praktijk ons geleerd dat veel ouders het als prettig en leerzaam ervaren om met andere ouders te praten over het geloof en bezig te zijn met de Eerste Communie.