History

Klooster en kerk

Onze kerk is ontworpen door  J.P.L Hendriks uit Rotterdam en gebouwd in 1930. Het klooster is 10 jaar ouder en ontworpen door de architect P.J.S Pieters uit de Watergraafsmeer. Het orgel is gebouwd door de Gebroeders Pels te Alkmaar en ingewijd in 1949. De kruiswegstaties op de muur zijn van de kunstschilder J. van Geffen in 1955. De meeste beelden zijn van hout en komen uit Oberammergau, beroemd om het Beiers houtsnijwerk en de sinds de 17e eeuw om de tien jaar terugkerende passiespelen. Het marmeren beeld de H. Theresia, geplaatst in een aparte kapel, is gemaakt in Lisieux. Het altaar werd naar voren geplaatst in 1965 als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-`965). Het schilderij van Titus Brandma werd vervaardigd door mevr. Snoek-Ruiterman in 2005

In 1920 hebben de paters van de Orde van de Karmelieten een klooster gevestigd in Aalsmeer. In de daarop volgende 10 jaar hebben zij, na de nodige weerstand vanuit de omliggende katholieke parochies, Bovenkerk, Hoofddorp en Kudelstaart, een parochie gevestigd in Aalsmeer. Na de reformatie eind 16e eeuw waren er veel geloofsgemeenschappen in Aalsmeer actief, behalve de Rooms Katholieken.

In 1930 was het zover. De bisschop van Haarlem vertrouwde de Karmelorde de zorg toe van de katholieken in een nieuwe parochie in en deels rondom Aalsmeer.

De invloed van Karmelorde is uiteraard merkbaar in de parochie en kenmerkt zich aan de broederlijke wijze waarop de parochianen met hun pastores en de pastores met hun parochianen omgaan. Een wijze van omgaan zoals we heden eigenlijk het poldermodel noemen. In het parochieleven wordt de nadruk gelegd op het “samen kerk zijn” van ons allen als gelovigen. In het pastorale werk nemen vorming en toerusting een belangrijke plaats in, evenals bezinning op en verdieping in het geloofsleven. “Raakpunt”, het centrum van spiritualiteit van de Karmelieten in de omgeving van Aalsmeer en Amstelveen, heeft een goed en ruim aanbod daarvoor.

Het aantal bewoners van het klooster is in de afgelopen decennia steeds verder afgenomen. In 2014 hebben de over gebleven Karmelieten het klooster verlaten. Zij zijn nog wel steeds aanwezig in de regio maar zijn te klein in aantal om de zorg van de parochie nog goed uit te voeren. In 2016 heeft de Orde daarom besloten om de zorg voor de parochie over te dragen aan het Bisdom Haarlem- Amsterdam.

Toch leeft de inspiratie vanuit de Karmelorde nog volop in de parochie.

Als Rooms Katholieke parochie in Aalsmeer willen wij in onze samenleving de Blijde Boodschap van Jezus levend houden.

Deze Boodschap houdt voor ons in, dat het Rijk van God, zoals Jezus dat heeft verkondigd en voorgeleefd, in de kracht van de Heilige Geest onder ons begonnen is en door onze manier van leven kan blijven groeien. Zoals hierboven al de verhouding tussen de parochianen en de pastores is beschreven, geloven wij door deze verhouding tussen mensen onderling, dat wij deze houding doorgeven en beleven, tot geluk van allen, dichtbij en veraf, in verbondenheid met de Rooms Katholieke Wereldkerk