Parochie

Onze parochie wordt vooral gedragen door vrijwillig(st)ers die actief zijn op verschillende gebieden:

  • Diaconie
  • Catechese
  • Liturgie
  • Opbouw

Daarnaast zijn er diverse andere Werkgroepen.

Tenslote geven we u hier informatie over de volgende onderwerpen die van belang zijn in onze parochie:

  • Parochiegrenzen
  • Parochie lidmaatschap
  • Liturgische vieringen
  • Bijdragen