Versoepelingen corona protocol per 4 juli 2021

Beste medeparochianen,

Via deze bericht willen wij u een update geven omtrent de versoepelingen die ook in de kerken mogelijk worden. De bisschoppen hebben op 24 juni een nieuw corona protocol uitgegeven met een aantal concrete versoepelingen.

Als parochieteam hebben we kort overleg gehad over de mogelijkheden die dit geeft voor onze eigen kerkdiensten.

Wij hebben het volgende besloten, met ingang van het weekend van 4 juli a.s.:

  • Het maximum aantal bezoekers van 50 personen laten we los. De ruimte in de kerk (rekening houdend met 1,5 meter afstand houden) is nu bepalend. Voor ons betekent dat een capaciteit van ca 70 personen.
  • We vinden het moeilijk te voorspellen hoeveel mensen nu naar de kerk (willen) komen. We hebben daarom besloten om voorlopig (zeker de maand juli) te blijven werken met het reserveren vooraf. We zijn daaraan gewend en geeft ons net even wat meer grip op de hoeveelheid mensen die komen. Reserveren blijft natuurlijk mogelijk via de website en via de telefoon.
  • In elk geval is er wel een check aan de deur nodig, met name de vraag of kerkgangers klachtenvrij zijn. Heeft u klachten, kom dan niet naar de kerk.
  • Er komt ruimte voor maximaal 12 zangers op het koor, in een bepaalde opstelling en ook rekening houdend met 1,5 meter afstand. We hebben aan het koorbestuur en dirigent gevraagd om een plan te maken en welke mogelijkheden zij zien in de komende (vakantie)periode.
  • De mondkapjesplicht vervalt
  • Communie uitreiking blijft nog wel volgens de bestaande regels.
  • We blijven de vieringen via livestream uitzenden

We lijken weer langzaam terug te gaan naar het ‘oude normaal’. Mochten er de komende periode toch weer nieuwe maatregelen nodig zijn, dan zullen wij u hierover uiteraard nader informeren.

Parochieteam

Documentaire Titus Brandsma

In het licht van de verwachte heiligverklaring van Titus Brandsma zendt FryslânDOK een filmportret uit, dat Gryt van Duinen in 2008 van pater Titus maakte. Het is te zien op zaterdag 29 mei om 15:30 uur bij NPO2 (met herhaling op zondagmiddag 13.10 uur) en op zondag 30 mei bij Omrop Fryslân om 17:00 uur (met herhaling elk uur). De documentaire is Nederlands ondertiteld.

Op 27 mei werd in Rome bekend, dat de volgende belangrijke stap op weg naar de heiligverklaring van Titus Brandsma gezet is. De genezing van pater Michael Driscoll in Amerika die in november jl. door een commissie van medici aangemerkt was als een ‘niet wetenschappelijk verklaarbare genezing’, is op 25 mei door een commissie van theologen erkend als een wonder op voorspraak van Titus Brandsma.
Dat betekent dat nu alleen nog een commissie van kardinalen en bisschoppen (die gaan over heiligverklaringen) de zaak van Titus nog moet beoordelen, en dan kan het ter goedkeuring aan de paus worden voorgelegd. Het is dan aan de paus om een vergadering van kardinalen bijeen te roepen, waarin de heiligverklaring aangekondigd kan worden. We hebben nog niet gehoord wanneer die commissie bijeen gaat komen. We wachten dus maar weer geduldig af…