Update Vieren op zondag

Hieronder vindt u de thema’s en de lezingen van de betreffende zondagen.

Via https://1drv.ms/v/s!Asy685LDtrGP5D_sMQdVdLGaey7N?e=x9l84Y een online opgenomen overweging en boodschap van pastoor Marco voor de 4de zondag van de Veertigdagentijd.
Via https://1drv.ms/v/s!Asy685LDtrGP5D_sMQdVdLGaey7N?e=x9l84Y een online opgenomen overweging en boodschap van pastoor Marco voor de 5de zondag van de Veertigdagentijd.

Pastoor Marco heeft kleine handleiding ontworpen om mensen te helpen om een huisgebedsviering in de Paasnacht te houden. Zie hiervoor https://www.rkkerkaalsmeer.nl/huisgebedsviering-in-de-paasnacht/

Via ATV Amstelveen een zondagse viering, opgenomen in een van de RK kerken in de regio RK Amstelland; tv zender lokale televisie: Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806
Via KRO-NCRV; de zondagse viering op de tv op NPO2.

Palmzondag 5 april
Thema: Bron van Verwachting
1ste lezing: Jesaja 50, 4-7
2de lezing: Fillipenzen 2, 6-11
Evangelie: Matteüs 26, 14-27, 66

Witte Donderdag 9 april
Thema: Bron van Verbondenheid
1ste lezing: Exodus 12, 1-8, 11-14
2e lezing: 1 Korinthiërs 11, 23-26
Evangelie: Johannes 13, 1-15

Goede Vrijdag 10 april
Thema: Bron van Droefenis
1ste lezing: Jesaja 52, 13-53, 12
2e lezing: Hebreeën 4, 14-16; 5, 7-9
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42
Opname vanuit Doopsgezinde kerk (www.dgaalsmeer.nl, linksonder, bij het kopje Preken)

Paaswake 11 april
Thema: Bron van Leven
Genesis 1, 1-2, 2
Exodus 14, 15-15, 1
Jesaja 55, 1-11
Romeinen 6, 3-11
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42

Eerste Paasdag 12 april
Thema: Bron van Leven
1ste lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43
2de lezing: Kolossenzen 3, 1-4 of Korinthiërs 5, 6b-8
Evangelie: Johannes 20, 1-9

Zondag 19 april
1ste lezing: Handelingen 2, 14. 22-32
2e lezing: 1 Petrus 1, 3-9
Evangelie: Johannes 0, 19-31

Zondag 26 april
1ste lezing Handelingen 2, 14, 22-32
2e lezing: Petrus 1, 17-21
Evangelie: Lucas 24, 13-35