Liturgie

Beleid, aansturing, co√∂rdinatie  en cursuswerk

Het Liturgie Beraad bezint zich over het aanbod van liturgie voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Liturgie

Liturgie is het vieren van de ontmoeting tussen God en de mensen. Een ontmoeting met een voortdurende spanning tussen verkondiging en dagelijks leven. Spanning ook tussen de troost die wij zoeken bij God en de aansporing van dienst te zijn aan de wereld in Zijn Naam.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Vieringen

– Zondagsvieringen

– Gezinsvieringen

– Jongerenvieringen

– Bijzondere vieringen

– Diensten onder leiding van parochianen

– Avondwake voor overledenen

Begeleiding

– Lectoren

– Misdienaars
– Kosters

Koren

– Karmelkoor Aalsmeer 

– Soli Deo Gloriakoor Rijsenhout

– Gelegenheidskoor
– Mirakeltjes, kinderkoor

Ondersteuning

– Kerkversiering

Kosten voor de diverse vormen van speciale liturgie

Deze liggen vast en zijn op te vragen bij het secretariaat. Ze zijn  gerelateerd aan het al of niet meedoen aan een vaste kerkbijdrage.