Diaconie

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Diaconie Beraad bezint zich over het aanbod  voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

DiaconieWaar christenen solidair zijn met mensen in nood of meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zowel in eigen omgeving of in breder verband, spreken we van ‘diaconie’.

Missie en Oecumene kent een veelheid aan vormen, zoals

  • de ontwikkeling en bevrijding van volken bevorderen,
  • bijdragen aan gerechtigheid en vrede,
  • dialoog voeren met andere godsdiensten en levensovertuigingen,
  • bevorderen van de eenheid tussen christelijke kerken

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Pastoraat en caritas

– Parochiële Caritas Instelling (PCI)
– Pastorale werkgroepen Kloosterhof en Aelsmeer

Kerk en samenleving (K&S)

– Contactgroep zieken en ouderen

– Commissie zieken- en ouderendag

– Medewerk(st)ers zieken- en ouderendag

– Bedevaart Banneux
– Rijdiensten voor kerkbezoek

Missie, ontwikkelingssamenwerking en vrede (MOV)

– Missie comité

– Actie Hydarabad

– Liliane Fonds