Catechese

Beleid, aansturing, coördinatie en cursuswerk

– Het Catechese Beraad bezint zich over het aanbod van catechese voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Catechese

Catechese is een proces van geloofscommunicatie. We leren van elkaar, we leren van verschillen die er tussen mensen bestaan, we leren van hen die ons zijn voorgegaan in geloof. Zo ontdekken we bij stukjes en beetjes de zin van het leven en van het samenleven.

Dit leerproces kent verschillende vormen:

 • persoonlijke vorming, veelal voor jongeren en volwassenen,
 • vorming en voorbereiding rond de sacramenten, zoals Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk,
 • toerusting voor het werk als vrijwilliger in de parochie.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Voorbereiding sacramenten

– Doop catechese

– Eerste communie catechese

– Vormsel catechese

– Huwelijks catechese

Persoonlijke vorming

– Vormsel project

— Raakpunt  55+ 

Ondersteuning

– De parochie heeft een bibliotheek met veel boeken ten dienste van liturgie vooral.

Diaconie

Beleid, aansturing, coördinatie  en cursuswerk

Het Diaconie Beraad bezint zich over het aanbod  voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

DiaconieWaar christenen solidair zijn met mensen in nood of meewerken aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zowel in eigen omgeving of in breder verband, spreken we van ‘diaconie’.

Missie en Oecumene kent een veelheid aan vormen, zoals

 • de ontwikkeling en bevrijding van volken bevorderen,
 • bijdragen aan gerechtigheid en vrede,
 • dialoog voeren met andere godsdiensten en levensovertuigingen,
 • bevorderen van de eenheid tussen christelijke kerken

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Pastoraat en caritas

– Parochiële Caritas Instelling (PCI)
– Pastorale werkgroepen Kloosterhof en Aelsmeer

Kerk en samenleving (K&S)

– Contactgroep zieken en ouderen

– Commissie zieken- en ouderendag

– Medewerk(st)ers zieken- en ouderendag

– Bedevaart Banneux
– Rijdiensten voor kerkbezoek

Missie, ontwikkelingssamenwerking en vrede (MOV)

– Missie comité

– Actie Hydarabad

– Liliane Fonds

Informatie

De Karmelparochie

Parochie O.L.Vrouw van de Berg Karmel
Stommeerweg 13
1431 ES Aalsmeer
T. 0297 341231
E. karmelkerk[@]planet.nl

Het secretariaat is op bovengenoemd telefoonnummer bereikbaar op  donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt inspreken en dan wordt u teruggebeld.  

Parochieadministratie  

Voor informatie en meldingen over (voorkeur)lidmaatschap is de parochieadministratie te bereiken per E-mail: ledenadmkarmelkerk[@]gmail.com of per telefoon: 0297-321321.

Redaktie parochieblad Kontakt

Wij verzoeken u kopie tijdig (zie binnenzijde laatste Kontakt) per E-mail te versturen naar redaktiekontakt[@]hotmail.com.

Karmel Aalsmeer

Zwarteweg 36
1431 VM Aalsmeer
T. 0297 345559

Opgave voor en/of inlichtingen over cursussen, bezinningsdagen, etc. kunnen per E-mail: karmelaalsmeer[@]planet.nl

Voor landelijke Karmel zie: http://www.karmel.nl/ .
Daar kunt u ook andere vormingsactiviteiten vinden van andere Karmels.

Jongeren DOP vieringen

JONGEREN DOP GROEP

Wij zijn Rianne, Astrid en Wendy en vormen met elkaar de Jongeren DOP groep. Zo’n 3x in het jaar gaan wij voor in een jongerendienst. Als jonge meiden, midden in het leven, proberen wij onze diensten laagdrempelig t e maken, met bekende en sprekende liedjes en teksten. Zo hebben we de afgelopen jaren stil gestaan bij onderwerpen als: Keuzes en dilemma’s: wie wint, het engeltje of duiveltje???? Doe maar gewoon! Wat een verrassing! Liefde en vriendschap! Hoe gastvrij ben jij???

Een week of 10 voor de dienst beginnen wij met de voorbereidingen voor de dienst. We brainstormen die avond over verschillende onderwerpen, gebruiken hier vaak de Zoutkorrel voor en natuurlijk is internet inmiddels een belangrijk middel om teksten en liederen te zoeken.

Meestal, zonder dat we daar bewust over nagedacht hebben, kunnen we het door ons bedachte thema, weer herleiden naar de actualiteit.

Ons doel is om iedereen te raken die jong van hart is en een ieder naar huis te laten gaan met een prettig gevoel.

Op deze pagina zullen wij jullie informeren over de data dat er een jongerendienst wordt gehouden en wat het thema van die dienst is.

U bent allen van harte welkom.

Wereld Jongeren Dagen

Wereldjongerendagen(WJD)is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizend jongeren, overal vandaan, komen bij elkaar om nieuwe vrienden te ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren en multiculti socializen…..

Een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten.

In onze regio(Haarlemmermeer + Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn, de Kwakel) zijn er ook jongeren in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar geïnteresseerd in deze reis.

Wil je ook eens(zonder verplichtingen) komen kijken bij de activiteiten of heb je vragen.

Kijk dan op: 
www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd 
of 
http://www.jongkatholiek.nl/

Je bent van harte welkom,

Inmiddels zijn de WJD van Madrid al weer voorbij. In onze regio zijn er 18 jongeren op reis gegaan. Zij kwamen moe maar zeer voldaan weer thuis met mooie verhalen over ontmoetingen en de dingen die ze meegemaakt hebben.

Zie hun verslag in KONTAKT van sept-okt 2011.

Misdienaren

Wat doet een misdienaar eigenlijk?

De misdienaren (er zijn er twee in een kerkdienst) helpen de pastor tijdens de dienst. Er zijn een heleboel leuke dingen die je mag doen zoals het luiden van de  bel als de pastor binnenkomt, de tafel dekken met de mandjes brood en de bekers wijn, het ophalen van het collecte geld en de wijnbeker vasthouden als de mensen in de kerk ter communie gaan en hun hostie in de wijn willen dopen.

Is het leuk, misdienaar zijn?

Ja, misdienaar zijn is leuk; je bent tijdens de dienst lekker bezig (geen tijd om je te vervelen), je hebt altijd een zitplaats als het druk is in de kerk en je helpt de pastor en dat vindt hij erg fijn. Daarnaast gaan we met de misdienaren één keer per jaar samen iets leuks doen als bedankje voor jullie hulp.

Moet ik dan elke zondag naar de kerk?

Nee hoor, dat hoeft niet. Niet bij elke dienst zijn misdienaren nodig. Verder zijn er natuurlijk meer misdienaren die om de beurt worden ingedeeld om te komen helpen. Natuurlijk geldt ook: des te meer misdienaren er zijn, des te minder keer dat je aan de beurt bent. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe misdienaren om een nog grotere en leukere groep te krijgen. Er wordt een rooster gemaakt wanneer je aan de beurt bent: je mag altijd ruilen als je een keer niet kan.

Ik wil misdienaar worden: wat moet ik doen?

Als je je Eerste Communie hebt gedaan kun je misdienaar of misdienette worden. We vinden het heel leuk dat je erbij wil komen en de pastor een handje wilt helpen tijdens de dienst. Neem snel contact op met Angelique Keijzer, de coördinator van de misdienaren. Stuur een email (angelique[@]keijzer.com) of bel (0297522474). Angelique gaat je dan alles leren wat je moet weten. We oefenen dan een aantal keer in de kerk als die leeg is zodat je goed voorbereid aan je eerste dienst begint.

Eerste Communie

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering van de kinderen uit groep 4 starten meestal in september/oktober. In deze periode worden de scholen benaderd om via de prikborden en/of schoolkrant kinderen en ouders te wijzen op de mogelijkheid de Eerste Communie te doen. Zij kunnen zich dan hiervoor aanmelden. De voorbereiding op de Eerste Communie is overigens geen taak meer van de scholen, maar wordt verzorgd door de Werkgroep Eerste Communie van de Karmelparochie.

Voor sommige ouders is het vanzelfsprekend dat hun kind aan de Eerste Communie deelneemt: zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijke leven, waar zij zelf ook aan deelnemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet voorbij laten gaan. De parochie biedt een voorbereidingsproject aan, dat zich richt op zowel het kind als de ouders. Op deze manier worden de kinderen op speelse wijze vertrouwd gemaakt met diverse zaken rondom de Eerste Communie. Ook de ouders komen in een aantal bijeenkomsten bijeen om zich voor te bereiden op de Eerste Communie van hun kind.

De voorbereiding van de kinderen (en ouders) is geconcentreerd in de maanden januari t/m mei. In januari vindt de eerste informatieavond plaats voor de ouders van de communicanten. Het programma voor de kinderen bestaat o.a. uit een aantal kindermiddagen; onder leiding van leden van de werkgroep en een gastouder werken de kinderen dan in hun werkmap. In deze map komen thema’s als: Je komt ergens vandaan en je hoort ergens bijBiddenGodIn de kerk en Samen aan tafel aan bod. Pastor Loek Seeboldt komt diverse keren om verhalen te vertellen, uitleg te geven over het geloof en vragen te beantwoorden waarmee de kinderen komen.

Tijdens het voorbereidingstraject vinden verschillende gezinsvieringen plaats. In februari is meestal de kennismakingsviering, waarin de communicanten zich op een speelse manier voorstellen. Na een van de gezinsvieringen is er een speurtocht door de kerk. Ook gaan de kinderen zelf broodbakken bij de bakker, waarna tijdens een gezamenlijke broodmaaltijd met alle ouders dit brood wordt gegeten. Ook doen de kinderen klusjes om geld te verdienen voor de Stichting Derde Wereld Hulp, voor de straatkinderen in India.

De voorbereiding op de Eerste Communie is niet alleen een aangelegenheid voor uw kind en de kerk. U, als ouder heeft hierin misschien wel de belangrijkste rol. U bent het immers die uw kind de Eerste Heilige Communie wilt laten doen. Ook komt het voor dat een kind zijn of haar Eerste Communie wil doen, maar nog niet is gedoopt. In overleg met de pastor kan dit alsnog plaatsvinden voor de Communieviering.

U zult uw kind begeleiden op weg naar de Eerste Communie, hem of haar mee laten doen aan de kindermiddagen en de voorbereidende vieringen. Ook het praten over de onderwerpen die aan bod komen hoort hier bij, evenals het helpen bij de opdrachten uit de werkmap. Daarom is ook een aantal ouderavonden in de voorbereiding opgenomen. Middels deze ouderavonden bereidt u zich, samen met de andere ouders, voor op de Eerste Communie van uw kind.

Op deze ouderavonden wordt dieper ingegaan op onderwerpen als bidden, wat is eucharistie, enz. Natuurlijk krijgt u informatie over de kindermiddagen en de Communieviering. Ook wordt u gevraagd zich aan te melden voor diverse activiteiten, zoals het begeleiden van een kindermiddag, meegaan naar de bakker of bv. het versieren van de kerk voor de Communieviering.

Naast het informatieve karakter van de ouderavonden, heeft de praktijk ons geleerd dat veel ouders het als prettig en leerzaam ervaren om met andere ouders te praten over het geloof en bezig te zijn met de Eerste Communie.

De Eerste Communieviering vindt meestal plaats in april/mei. Dit is een gezamenlijke viering voor alle communicanten uit Aalsmeer en Rijsenhout.

Kinderkoor

Hey jij!

Ben jij nieuwsgierig naar wat de Mirakels nu eigenlijk zijn? Nou, dat zijn wij! Wij zijn een enthousiast kinderkoor dat het leuk vindt om met elkaar te zingen. Elke donderdagavond komen we om half 7 bij elkaar en beginnen we met inzingen en/ of oefeningen om warm te worden. Daarna gaan we liedjes uit de map zingen en soms heeft onze dirigente Jorinda een nieuw liedje dat niet in de map staat. Joasia, onze pianiste, speelt altijd goed en gezellig mee op de piano.

We oefenen deze avonden eigenlijk altijd voor een kerkdienst die op een zondagochtend is. We hebben dan een paar weken om de liedjes goed te oefenen, zodat we op die zondag weer eens kunnen laten horen hoe mooi en goed wij kunnen zingen. We moeten dan wel vroeg aanwezig zijn, namelijk 10.00u, maar dat is niet erg omdat het niet elke week is en we er altijd veel zin in hebben!

De donderdag is dus onze repetitie – avond. Om half 8 is deze altijd weer afgelopen, we drinken vaak ook wat en dat is altijd erg gezellig! We hebben veel lol!

Ook doen we wel eens wat andere leuke dingen, namelijk lopen voor de stichting Jantje Beton. We halen dan geld op voor het goede doel en we kunnen daardoor ook wat leuks doen met zijn allen.

Lijkt het jou leuk om ons te vergezellen en elke donderdag met ons te zingen en te oefenen voor de zondagochtend? Kom dan eens langs op de donderdagavond om half 7 in de Karmelkerk te Aalsmeer.

Tot dan!

Groetjes van,

De Mirakels, Joasia en Jorinda.

Werkgroepen

De parochiegemeenschap telt rond de 250 vrijwilligers en vrijwilligsters.

Deze vrijwilligers behoren tot één of meerdere werkgroepen, die deel uitmaken van één van de vier werkvelden in de parochie:

 • Diaconie: dienstbaar zijn aan de ander, dat wil zeggen zorg hebben voor de mens dichtbij en ver weg, binnen en buiten de parochie, hier en in de derde wereld.
 • Catechese: leren geloven door daarover met elkaar in gesprek te zijn en ons daarin te laten begeleiden.
 • Liturgie: vieren van ons geloof in al haar schakeringen, waarin we vieren dat God met ons wil optrekken.
 • Parochieopbouw: voorwaarden scheppen om als parochie te kunnen functioneren; dus zorgen voor financiële middelen en gebouwen, voeren van administratie, etc.

Binnen deze werkvelden zijn de vrijwilligers actief. Zij dragen en ondersteunen het beleid, nemen taken voor hun rekening en zijn veelal geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van die taken.

Kerk-zijn met elkaar is een kerk van mensen zijn, waarbij eigen specialisatie en deskundigheid welkom zijn. Meer dan ooit draagt een parochie in deze tijd immers een eigen verantwoordelijkheid en voert een eigen beleid, dat in samenwerking met de pastores moet worden waar gemaakt.

Voor elk van de genoemde werkvelden bestaat een Beraad waarin vertegenwoordigers van de werkgroepen overleggen over  te verrichten werkzaamheden. Daarnaast is er ook een Wijkberaad Rijsenhout gericht op de lokale situatie aldaar.

Elk der Beraden is door één persoon in het Parochiebestuur vertegenwoordigd. Het Parochiebestuur stuurt het geheel aan, uitgaande van beleidsdoelstellingen en is eindverantwoordelijk.