Catechese

Beleid, aansturing, coördinatie en cursuswerk

– Het Catechese Beraad bezint zich over het aanbod van catechese voor de verschillende doelgroepen en komt met nieuwe initiatieven.

Catechese

Catechese is een proces van geloofscommunicatie. We leren van elkaar, we leren van verschillen die er tussen mensen bestaan, we leren van hen die ons zijn voorgegaan in geloof. Zo ontdekken we bij stukjes en beetjes de zin van het leven en van het samenleven.

Dit leerproces kent verschillende vormen:

  • persoonlijke vorming, veelal voor jongeren en volwassenen,
  • vorming en voorbereiding rond de sacramenten, zoals Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk,
  • toerusting voor het werk als vrijwilliger in de parochie.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Voorbereiding sacramenten

– Doop catechese

– Eerste communie catechese

– Vormsel catechese

– Huwelijks catechese

Persoonlijke vorming

– Vormsel project

— Raakpunt  55+ 

Ondersteuning

– De parochie heeft een bibliotheek met veel boeken ten dienste van liturgie vooral.