Update maatregelen i.v.m. coronavirus: geen vieringen op locatie.

In het Kontakt van april 2020 leest u dat we de kerk in de Goede Week wat ruimer wilden opstellen voor individueel bezoek, het ophalen van palmtakjes, het brengen van levensmiddelen, het opsteken van kaarsjes.
Dit gaat allemaal niet door.
Op het moment dat dit Kontakt gedrukt werd, kwamen er meer maatregelen vanuit de overheid; allemaal ten bate van een ieders gezondheid.
Daarom vervallen alle bovenstaande activiteiten en gaan we het een jaar langer doen met onze palmtakken, bidden en vieren we thuis en doen we een beroep op de PCI voor het ondersteunen van de Voedselbank en daklozenopvang. Dat we dit samen kunnen, daar zijn we van overtuigd.
Er zullen vooralsnog geen vieringen in de kerk zijn.
De Theresiakapel houden we wel zoveel mogelijk open voor individueel bezoek en het opsteken van een kaars.