Overlijdensbericht broeder Ferdinand van der Heijden

Beste Parochianen,
Vanmorgen bereikte ons het bericht van overlijden van broeder Ferdinand. Hieronder een deel van de brief die wij ontvingen. In het komend Kontakt zal de gehele brief worden afgedrukt. Vanuit onze Parochie hebben wij een bloemengroet naar Zenderen gestuurd.
Laten wij bidden voor Ferdinand, een kaars opsteken voor hem en alle mooie gedachten aan hem als uitermate vriendelijk persoon in ons hart bewaren.
Namen het Parochieteam,
Lous Zandvliet.

Beste zusters en broeders, beste leden van de hele Karmelfamilie, beste familie van Ferdinand,
Vanmorgen is onze lieve medebroeder Ferdinand van der Heijden in ons klooster in Zenderen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Ferdinand is 78 jaar geworden.
In 1974 verhuisde Ferdinand naar onze communiteit van Aalsmeer. Hij zou er 38 jaar blijven wonen, tot 2012. Het provinciale bestuur had besloten van Aalsmeer het documentatie- en distributiecentrum te maken van onze liturgie. Ferdinand zou de spil worden in de organisatie van dit centrum. Die functie heeft hij met verve vervuld, tot 2002, toen de provincie-liturgie op een andere wijze werd georganiseerd. Ondertussen was Ferdinand in 1981 lid van de stuurgroep geworden en kon hij in 1982 ook zijn geliefde functie van portier weer opnemen. Dat laatste maakte dat de tijd dat hij in Aalsmeer woonde en werkte achteraf – naar eigen zeggen – de mooiste tijd werd van zijn leven. Ferdinand leerde er heel veel mensen kennen. Hij was er echt geliefd: de parochianen van Aalsmeer kregen een grote waardering voor de vriendelijkheid en zorgzaamheid die Ferdinand uitstraalde. Hij hield er ook na zijn vertrek uit Aalsmeer enkele hechte en trouwe vriendschappen aan over.
Wij nemen afscheid van een geliefde medebroeder. Wij zouden jullie graag allemaal uitnodigen voor de afscheidsviering. Helaas is dat vanwege het Corona-virus niet mogelijk. Ferdinand zal op dinsdag 14 april om 11.00 uur vanuit een kleine kring worden begraven. Als de tijden weer normaal zijn, hopen we jullie uit te kunnen nodigen voor een afscheidsviering in Zenderen. Het afscheid van dinsdag is wel via live-streaming te volgen via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie/events/live

Ben Wolbers O.Carm. Boxmeer, 9 april, 2020.
co-provinciaal

Correspondentieadres:
Karmelgemeenschap Zenderen
Hertmerweg 46
7625 RH Zenderen