Bisdomblad SamenKerk online

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op
www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl
· een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt
· Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
· Paaseieren horen bij Pasen
· een crypto om te puzzelen
· en nog veel meer…