Overlijdensbericht broeder Ferdinand van der Heijden

Beste Parochianen,
Vanmorgen bereikte ons het bericht van overlijden van broeder Ferdinand. Hieronder een deel van de brief die wij ontvingen. In het komend Kontakt zal de gehele brief worden afgedrukt. Vanuit onze Parochie hebben wij een bloemengroet naar Zenderen gestuurd.
Laten wij bidden voor Ferdinand, een kaars opsteken voor hem en alle mooie gedachten aan hem als uitermate vriendelijk persoon in ons hart bewaren.
Namen het Parochieteam,
Lous Zandvliet.

Beste zusters en broeders, beste leden van de hele Karmelfamilie, beste familie van Ferdinand,
Vanmorgen is onze lieve medebroeder Ferdinand van der Heijden in ons klooster in Zenderen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Ferdinand is 78 jaar geworden.
In 1974 verhuisde Ferdinand naar onze communiteit van Aalsmeer. Hij zou er 38 jaar blijven wonen, tot 2012. Het provinciale bestuur had besloten van Aalsmeer het documentatie- en distributiecentrum te maken van onze liturgie. Ferdinand zou de spil worden in de organisatie van dit centrum. Die functie heeft hij met verve vervuld, tot 2002, toen de provincie-liturgie op een andere wijze werd georganiseerd. Ondertussen was Ferdinand in 1981 lid van de stuurgroep geworden en kon hij in 1982 ook zijn geliefde functie van portier weer opnemen. Dat laatste maakte dat de tijd dat hij in Aalsmeer woonde en werkte achteraf – naar eigen zeggen – de mooiste tijd werd van zijn leven. Ferdinand leerde er heel veel mensen kennen. Hij was er echt geliefd: de parochianen van Aalsmeer kregen een grote waardering voor de vriendelijkheid en zorgzaamheid die Ferdinand uitstraalde. Hij hield er ook na zijn vertrek uit Aalsmeer enkele hechte en trouwe vriendschappen aan over.
Wij nemen afscheid van een geliefde medebroeder. Wij zouden jullie graag allemaal uitnodigen voor de afscheidsviering. Helaas is dat vanwege het Corona-virus niet mogelijk. Ferdinand zal op dinsdag 14 april om 11.00 uur vanuit een kleine kring worden begraven. Als de tijden weer normaal zijn, hopen we jullie uit te kunnen nodigen voor een afscheidsviering in Zenderen. Het afscheid van dinsdag is wel via live-streaming te volgen via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie/events/live

Ben Wolbers O.Carm. Boxmeer, 9 april, 2020.
co-provinciaal

Correspondentieadres:
Karmelgemeenschap Zenderen
Hertmerweg 46
7625 RH Zenderen

Update maatregelen i.v.m. coronavirus: geen vieringen op locatie.

In het Kontakt van april 2020 leest u dat we de kerk in de Goede Week wat ruimer wilden opstellen voor individueel bezoek, het ophalen van palmtakjes, het brengen van levensmiddelen, het opsteken van kaarsjes.
Dit gaat allemaal niet door.
Op het moment dat dit Kontakt gedrukt werd, kwamen er meer maatregelen vanuit de overheid; allemaal ten bate van een ieders gezondheid.
Daarom vervallen alle bovenstaande activiteiten en gaan we het een jaar langer doen met onze palmtakken, bidden en vieren we thuis en doen we een beroep op de PCI voor het ondersteunen van de Voedselbank en daklozenopvang. Dat we dit samen kunnen, daar zijn we van overtuigd.
Er zullen vooralsnog geen vieringen in de kerk zijn.
De Theresiakapel houden we wel zoveel mogelijk open voor individueel bezoek en het opsteken van een kaars.

Update Vieren op zondag

Hieronder vindt u de thema’s en de lezingen van de betreffende zondagen.

Via https://1drv.ms/v/s!Asy685LDtrGP5D_sMQdVdLGaey7N?e=x9l84Y een online opgenomen overweging en boodschap van pastoor Marco voor de 4de zondag van de Veertigdagentijd.
Via https://1drv.ms/v/s!Asy685LDtrGP5D_sMQdVdLGaey7N?e=x9l84Y een online opgenomen overweging en boodschap van pastoor Marco voor de 5de zondag van de Veertigdagentijd.

Pastoor Marco heeft kleine handleiding ontworpen om mensen te helpen om een huisgebedsviering in de Paasnacht te houden. Zie hiervoor https://www.rkkerkaalsmeer.nl/huisgebedsviering-in-de-paasnacht/

Via ATV Amstelveen een zondagse viering, opgenomen in een van de RK kerken in de regio RK Amstelland; tv zender lokale televisie: Ziggo 42, KPN en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806
Via KRO-NCRV; de zondagse viering op de tv op NPO2.

Palmzondag 5 april
Thema: Bron van Verwachting
1ste lezing: Jesaja 50, 4-7
2de lezing: Fillipenzen 2, 6-11
Evangelie: Matteüs 26, 14-27, 66

Witte Donderdag 9 april
Thema: Bron van Verbondenheid
1ste lezing: Exodus 12, 1-8, 11-14
2e lezing: 1 Korinthiërs 11, 23-26
Evangelie: Johannes 13, 1-15

Goede Vrijdag 10 april
Thema: Bron van Droefenis
1ste lezing: Jesaja 52, 13-53, 12
2e lezing: Hebreeën 4, 14-16; 5, 7-9
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42
Opname vanuit Doopsgezinde kerk (www.dgaalsmeer.nl, linksonder, bij het kopje Preken)

Paaswake 11 april
Thema: Bron van Leven
Genesis 1, 1-2, 2
Exodus 14, 15-15, 1
Jesaja 55, 1-11
Romeinen 6, 3-11
Evangelie: Johannes 18, 1-19, 42

Eerste Paasdag 12 april
Thema: Bron van Leven
1ste lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43
2de lezing: Kolossenzen 3, 1-4 of Korinthiërs 5, 6b-8
Evangelie: Johannes 20, 1-9

Zondag 19 april
1ste lezing: Handelingen 2, 14. 22-32
2e lezing: 1 Petrus 1, 3-9
Evangelie: Johannes 0, 19-31

Zondag 26 april
1ste lezing Handelingen 2, 14, 22-32
2e lezing: Petrus 1, 17-21
Evangelie: Lucas 24, 13-35